BMI

BMI (Body Mass Index) czyli wskaźnik masy ciała jest to wzór opracowany przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), który określa relację pomiędzy wzrostem a masą ciała. Jest to iloraz masy ciała i kwadratu wysokości (określonych odpowiednio w kilogramach i metrach).

Określenie tego wskaźnika jest pomocne przy określeniu ryzyka wystąpienia chorób związanych z nadwagą i otyłością (im wyższy BMI tym wyższe ryzyko m.in.: cukrzycy, miażdżycy czy choroby niedokrwiennej serca).  Obliczenie wskaźnika BMI jest szybkie i proste ale nie we wszystkich przypadkach jest on miarodajny. W przypadku sportowców a w szczególności kulturystów za względu na zwiększoną masą mięśniową jego wynik może być mylący (może wskazywać dużą nadwagę), w takim przypadku o wiele lepsze jest zastosowanie współczynnika zawartości tłuszczu w organizmie. BMI nie stosuje się także w odniesieniu do dzieci poniżej 14-ego  roku żcyia.

Ocena wartości wskaźnika BMI

  • < 16,0 – wygłodzenie
  • 16,0–17,0 – wychudzenie (np. w wyniku ciężkiej choroby lub anoreksji)
  • 17–18,5 – niedowaga
  • 18,5–25,0 – wartość prawidłowa
  • 25,0–30,0 – nadwaga
  • 30,0–35,0 – otyłość, I stopień
  • 35,0–40,0 – otyłość, II stopień (otyłość kliniczna)
  • ≥ 40,0 – otyłość, III stopień (otyłość skrajna)
Katalog środków na odchudzanie. Najskuteczniejsze suplementy diety i tabletki odchudzające. ©